Germany.png
1.JPG
Poland.png


Schon im frühen Mittelalter wurde am Ufer der Larpe eine slawische Siedlung gegründet, und es war aus diesem Grund, weil der Mensch immer von diesen Güter profitierte, die ihm der Fluß brachte. Im Laufe der nächsten Jahrhundert entwickelte sich am Ufer der Larpe die Stadt Pölitz. Leider bei der Entwicklung unserer Stadt vergaß man die natürliche Schönheit dieses Ortes. Um das Bild von dieser Gegend zu ändern, entstand im Mai 2002 eine Ökologische Gesellschaft „Larpe”. Das Ziel unseres Vereins ist, sauberes Wasser von Larpe, das Befestigen von den Küstengebieten und Werbung für diese Landschaft, vor allem für Pölitzer Wiesen.


Präsident der ÖG "Łarpia" - Wiesław Gaweł


Już we wczesnym średniowieczu nad brzegiem Łarpi powstała słowiańska osada, a stało to się z tej przyczyny, że człowiek zawsze korzystał z dóbr jakie przynosiła znajdująca się w pobliżu rzeka. Przez następne stulecia nad brzegami Łarpi rozwijały się Police. W trakcie rozbudowy naszego miasta zapomniano o walorach przyrodniczych tego miejsca. Chcąc zmienić wizerunek tego terenu, w maju 2002 r. mieszkańcy Polic założyli Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia". Celem naszego stowarzyszenia jest doprowadzenie do oczyszczenia wód Łarpii, uporządkowanie jej nadbrzeży oraz promowanie terenów do niej przylegających, w szczególności obszaru wyspy Polickie Łąki.


Prezes SE "Łarpia" - Wiesław Gaweł


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License