10 lat działalności SE "ŁARPIA" Police

W dniu 8 maja 2012 r. zamiast comiesięcznego zebrania polickich turystów i ekologów odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie w kawiarni "Cafe Pit & Rock" w Policach. Przy blisko sześćdziesięcioosobowej frekwencji spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia, który przywitał Członków Założycieli "Łarpi" Helenę Pilarską i Elżbietę Kruszyńską, Zastępcę Burmistrza Pawła Mirowskiego, gości z Niemiec, Zarząd i Komisję Rewizyjną i Koleżanki i Kolegów z naszego Stowarzyszenia.

1.JPG
2.JPG

Będąc przy głosie Prezes zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Małgorzatę Najmark, której kandydaturę poparli wszyscy zebrani. Po przejęciu przewodnictwa spotkania  Małgosia poprosiła Prezesa o przedstawienie okolicznościowego wystąpienia.

3.JPG

W kilkunastominutowym referacie przypomniano pokrótce historię powstania  pierwszej organizacji ekologicznej, cel działalności i elementy realizacji programu jakim jest doprowadzenie rzeki do stanu sprzed 1945 roku.

Po wystąpieniu Prezesa,  Przemysław Biegus przedstawił zebranym sylwetkę Elżbiety Kruszyńskiej jako kandydata na Honorowego Członka SE "Łarpia" i odbyło się głosowanie nad przyznaniem tego tytułu pani E. Kruszyńskiej. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym pani Kruszyńskiej wręczono akt nadania Honorowego Członka SE "Łarpia" i wiązankę kwiatów

4.JPG

W dalszej części spotkania  głos zabrał zastępca Burmistrza Paweł Mirowski, który odczytał okolicznościowy List Gratulacyjny  od Burmistrza Polic. Po nim głos zabrał Przewodniczący "Wandrefreunde Haffküste" Eggesin Winfried Zimmermann, który złożył życzenia Członkom SE Łarpia od swojej organizacji i wręczył pamiątkowy album "Ucker   Randow". Również Przewodniczący "Natur und Leben Am Stettiner Haff" Jürgen Barth życzył Członkom "Łarpi" dalszych owocnych lat współpracy polsko-niemieckiej załączając album "Natur Landschaft".

5.JPG
6.JPG
7.JPG

Z kolei Przewodnicząca Zebrania zaprosiła wszystkich do wspólnego "rodzinnego" zdjęcia a następnie przy lampce szampana do obejrzenia wystawy fotograficznej pod hasłem "Uroki Polickiej Łarpi".

8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG

Uczestnicy spotkania powrócili na salę gdzie wniesiono olbrzymi tort upamiętniający swoją dekoracją jubileusz Stowarzyszenia i po zdmuchnięciu świeczek poczęstowano zebranych.

13.JPG
14.JPG

Wszystkich obdarowano specjalnie wydanym folderem "Łarpia" ukazującym stan rzeczywisty polickiej rzeki a także okolicznościowym znaczkiem. Przy kawie i słodkościach rozpoczęła się dyskusja panelowa, którą swoimi wierszami urozmaicała Skarbnik naszego Stowarzyszenia Helena Pilarska.

15.JPG

Dyskusja przerodziła się w rozmowy towarzyskie, które trwały do późnego wieczora. Zarząd i Komisja Rewizyjna SE Łarpia dziękuje Wszystkim Uczestnikom, Osobom i Instytucjom za zaangażowanie i pomoc w organizacji obchodów naszego Jubileuszu.


(wgaw)
(adalbert)
(ak)
(m.harbatowicz)

10 lat działalności Łarpii

Teletydzień, 11 maja 2012
Materiał TV Police


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License