Dzialalność proekologiczna
Germany.png
deutsch

Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” w ramach swojej działalności prowadzi na szeroką skalę edukację ekologiczną głównie wśród dzieci i młodzieży. Edukacja ekologiczna czyli edukacja środowiskowa jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz z działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.

Działalność edukacyjna w SE „Łarpia” prowadzona jest w ramach wielu akcji, jak choćby Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata, budowa i montowanie na drzewach ptasich domków w ramach corocznych imprez „Każdy Ptaszek ma Swój Daszek”. Istotnym działaniem jest poznawanie środowiska wodnego rzeki Łarpi poprzez organizację wypraw kajakowych, łodziowych czy pontonowych, w trakcie których oczyszczane są fragment rzeki niedostępne z lądu. Ważnym działaniem jest również promowanie środowiska otaczającego rzekę w ramach wycieczek pieszych i rowerowych wzbogacanych spotkaniami m.in. z regionalistą, ornitologiem czy chiropteraolgiem.


Wiesław Gaweł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License