Kim jesteśmy?
Germany.png
deutsch

Stowarzyszenie Ekologiczne „ŁARPIA” powstało 5 lat temu po to by:

* doprowadzić do oczyszczenia Łarpi,
* promować tereny przy Łarpi jako miejsca wypoczynku,
* podejmować działania na rzecz ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz promocji walorów krajobrazowych Puszczy Wkrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego,
* prowadzić edukację ekologiczną i promować postawy proekologiczne wśród mieszkańców naszego miasta,
* organizować imprezy związane z turystyką i rekreacją,
* promować żeglarstwo, kajakarstwo, turystykę rowerową i inne rodzaje czynnej rekreacji.

Realizując wyżej wymienione cele od wiosny do późnej jesieni, w każdą niedzielę organizujemy wspólne wyprawy rowerowe po drogach i bezdrożach naszej gminy oraz sąsiednich terenach po stronie niemieckiej.

Uczymy wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody także podczas organizowanych już od kilku lat akcji „Sprzątania Świata” i „Dni Ziemi”. W akcjach tych masowo uczestniczy młodzież polickich szkół.

Współpracujemy aktywnie z wieloma innymi organizacjami. Efektem współpracy z młodzieżą ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej był kilkudniowy rejs żaglowcem po Bałtyku. Podczas spływów kajakowych z kolegami i koleżankami z Klubu Turystyki Kajakowej „Alchemik” poznawaliśmy uroki Zalewu i Łarpi.

Mamy jeszcze mnóstwo ciekawych planów i propozycji. Rozmawiamy o nich i o wielu innych sprawach podczas wycieczek, rajdów i comiesięcznych spotkań, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.

W naszym stowarzyszeniu może działać każdy mieszkaniec Polic. Zapraszamy do współpracy osoby dorosłe i młodzież – wszystkich, którzy kochają czynny wypoczynek i czyste środowisko.


Stowarzyszenie Ekologiczne "ŁARPIA"
Nr KRS: 0000158646
Data rejestracji: 15.04.2003 r.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO "ŁARPIA"

Wiesław Gaweł - Prezes
Stanisław Wolny - Wiceprezes
Małgorzata Najmark - Sekretarz
Helena Pilarska - Skarbnik
Grażyna Krupowies - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Przemysław Biegus - Przewodniczący
Józef Jawny - Zastępca
Wojciech Wiśniewski - Członek.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO "ŁARPIA" w latach 2010 - 2014

Wiesław Gaweł - Prezes
Michał Olszewski - Wiceprezes
Małgorzata Najmark - Sekretarz
Helena Pilarska - Skarbnik
Jerzy Dembski - Członek Zarządu
Dariusz Nowicki - Członek Zarządu
Stanisław Wolny - Członek Zarządu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License