Koncepcja rewitalizacji rzeki
Germany.png
deutsch

Koncepcja rewitalizacji rzeki Łarpi oraz zagospodarowania jej nabrzeży i terenów doń przyległych to proces bardzo złożony. Rzeka przez ok. 50 lat została zapomniana przez powołane do tego celu służby ze względu na inne ważniejsze problemy miasta i gminy Police.

W związku z brakiem nadzoru rzeka stała się kanałem ściekowym łączącym przepompownię ścieków miejskich z korytem rzeki Odry. Koncepcja rewitalizacji Łarpi w pierwszym rzędzie zawiera takie postulaty jak:

- wymuszenie stałego, naturalnego przepływu wody; co można osiągnąć poprzez wytworzenie w trakcie prac inżynieryjnych spadku poziomu dna koryta rzeki lub wytworzenie sztucznego, wymuszonego przepływu wody w rzece (stacja pomp).

- usuniecie zatopionych jednostek i zwalonych pni drzew z koryta Łarpi.

- wykonanie umocnień linii brzegowej rzeki - na całej długości koryta rzeki tj. ok. 5750 metrów przy użyciu materiałów ekologicznych.

- wykonanie na brzegu rzeki (w wyznaczonych miejscach) stanowisk wędkarskich, oraz miejsc rekreacyjnych z możliwością rozpalania ognisk, a na całej długości przynajmniej jednego brzegu wykonać trakt spacerowy z podstawowym zapleczem min. WC, kosze na śmieci, itp.

- na terenie wyspy Polickie Łąki rozpocząć prace projektowe mające na celu stworzenie wioski słowiańskiej – jako placówki dydaktyczno-muzealnej.

Przewidywany efekt ekologiczny – to czysta rzeka, która jako jedyna przepływa przez miasto Police. Ponadto wyniku badań prowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie i ukończonych 2004 roku Łarpia może osiągnąć kryteria rzeki krainy leszcza. Badania te sugerują, że po zakończeniu procesu rewitalizacji w tym właśnie akwenie nastąpi odbudowa populacji reofinalnych ryb karpiowatych, takich jak boleń, kleń a w dalszym etapie certa. Rzeka stanie się też miejscem rekreacji dla społeczeństwa Polic, które jest pozbawione jakiegokolwiek zbiornika na terenie miejskim i podmiejskim.Wiesław Gaweł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License