Prace konserwacyjne na Łarpi - rozpoczęte

Miło nam poinformować mieszkańców Polic, że od 27 września 2011 r. trwają prace konserwacyjne na rzece Łarpia. Głównym celem prowadzonych prac jest przywrócenie swobodnego przepływu wód rzeki poprzez odmulenie jej koryta oraz hakowanie roślin korzeniących się w dnie rzeki.

1.JPG

Wieloletnie starania Stowarzyszenia Ekologicznego ‘Łarpia”, spotkania z przedstawicielami urzędów i szeroka korespondencja z m.in. z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z dyrekcją w Szczecinie zaowocowały sukcesem.
W lipcu br. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który w imieniu Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego eksploatuje rzekę, ogłosił przetarg na wykonanie konserwacji Łarpi. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta Wykonawcy tj.: „Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 29 w Szczecinie z ceną ofertową brutto 296 177,17 zł.

2.JPG
3.JPG

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:
Usuwanie namułu z dna kanału:
Wydobycie koparko-odmularką z wysięgnikiem na pontonie namułu z dna cieku na odcinku o długości 1200 m (pomiędzy mostami na ul Goleniowskiej i Dębowej) oraz na odcinku o długości 400 m (zapiaszczenie rzeki w miejscu dopływu „Przęsocińskiej Strugi”). Zakres prac obrazuje załączona mapka.

6.jpg

Hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie:
Wydobycie z obu brzegów rzeki roślin korzeniących się w dnie wraz z wydobyciem bryły korzeniowej oraz pozostałych roślin z powierzchni lustra wody. Złożenie wydobytych porostów wzdłuż obu brzegów w sposób estetyczny.

4.JPG

Wykonanie przegród:
Ustawienie w poprzek koryta rzeki w dwóch miejscach przegród. Przegrody wykonane będą z geotkaniny umocowanej do pali drewnianych rozstawionych do co 5 m. Przegrody usytuowane będą przed i za odcinkiem (od km 2+110 do km 3+300).
Porządkowanie terenu:
Usunięcie krzaków rosnących na brzegu kanału, usunięcie zatorów z powalonych drzew, gałęzi i śmieci wraz z wywiezieniem śmieci.

5.JPG

Powyższy zakres prac zgodnie z umową Wykonawca ma wykonać do 31 października 2011 r.

Prace na rzece Łarpi rozpoczęły się w miesiącu wrześniu, obecnie na rzece pracują dwie ekipy dysponujące dwoma koparko-odmularkami, efekty trwających prac zobaczyć można na załączonych zdjęciach oraz na żywo wybierając się na wycieczkę nad policką rzekę.


Zapraszam.

Małgorzata Najmark


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License