Spotkanie z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

W związku z planowanymi na rok 2012 pracami na rzece Łarpi z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w dniu 5 lipca 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie na terenie dyrekcji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W spotkaniu z ramienia ZZMiUW wziął udział Tomasz Baranowski kierownik Działu przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych, Urząd Gminy Police reprezentowany był przez Naczelnika Wydz. Ochrony Środowiska Janusza Catewicza i Przemysława Biegusa, a SE "Łarpia" przez Małgorzatę Najmark i Wiesława Gawła.

W trakcie spotkania poinformowano przedstawiciela ZZMiUW o propozycjach Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej obecnie na Łarpi inwestycji pod hasłem podnoszenie wałów, kładąc główny nacisk, iż nam zależy aby wał był budowany również z m.in. materiałów wydobywanych z koryta rzeki.

W trakcie rozmów Tomasz Baranowski zapewnił, że ZZMiUW ponownie rozpatrzy taką możliwość. Rozmawiano również o budowie przeprawy łączącej ul. Dębową z wyspą Polickie Łąki a ponadto o możliwości pogłębienia rzeki poprzez zamknięcie przegrodą jej koryta.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wręczyli kilka egzemplarzy folderu "Łarpia" pracownikom ZZMiUW, a także przekazali egzemplarz pisma o następującej treści:


pismo%20ZZMiUW%20001.jpg
pismo%20ZZMiUW%20002.jpg
pismo%20ZZMiUW%20003.jpg

(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License