V Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego "Łarpia"

W dniu 08.11.2011 r. w sali polickiego MOK-u odbyło się już piąte w historii Stowarzyszenia Walne Zebranie sprawozdawcze. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Gaweł, który przywitał wszystkich uczestników spotkania.

W dalszej części wybrano na Przewodniczącego Zebrania Michała Olszewskiego a na Protokólanta Małgorzatę Najmark. Michał przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

1.JPG

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przemysław Biegus, oceniając pozytywnie działalność Stowarzyszenia za ostatni okres sprawozdawczy.

2.JPG

Po nim sprawozdanie za okres 9.11.2010 8.11.2011 r. przedstawił Prezes SE "Łarpia" Wiesław Gaweł. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Będąc przy głosie W. Gaweł zaprezentował projekt Planu Pracy na rok 2012, który z małymi uwagami przyjęto.

W dyskusji zebrani przejawiali troskę o jakość i terminowość prowadzonych prac konserwacyjnych na rzece Łarpia. W ramach dyskusji Stanisław Wolny zgłosił wniosek: aby przy odbiorze w/w prac uczestniczył czynnik społeczny tzn. dwie upoważnione osoby z SE "Łarpia".

Zebranie zamknął Przewodniczący Michał Olszewski.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License