VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA

Już po raz szósty, w dniu 03 grudnia 2012 roku odbyło się  Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Ekologicznego Łarpia w Policach. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Gaweł, który przywitał wszystkich uczestników spotkania.

1.JPG

W dalszej części wybrano na Przewodniczącego Zebrania Michała Olszewskiego a na Protokólanta Małgorzatę Najmark.

2.JPG

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przemysław Biegus, oceniając pozytywnie działalność Stowarzyszenia za ostatni okres sprawozdawczy.

3.JPG

Po nim sprawozdanie za okres od 8.11.2011 do 3.12.2012 roku  przedstawił Prezes SE Łarpia Wiesław Gaweł. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Będąc przy głosie W. Gaweł zaprezentował projekt Planu Pracy na rok 2013, który z niewielkim uzupełnieniem również przyjęto.

4.JPG

W dyskusji zebrani przejawiali troskę o jakość i terminowość aktualnie prowadzonych prac na rzece Łarpia. W ramach dyskusji Stanisław Wolny zgłosił wniosek: aby dokonać wspólnie z pracownikami Wydz. Ochrony Środowiska UG przeglądu drzew rosnących wzdłuż brzegów Łarpi ze względu na ścinanie ich przez odrodzone stadko bobrów. Z kolei Helena Pilarska poprosiła aby planując wycinkę starych drzew na skwerze Jana Pawła II pozostawić dwie długowieczne pomnikowe wierzby. Oba wnioski przyjęto. Zebranie zamknął Przewodniczący Michał Olszewski, a z kolei Wiesław Gaweł zaproponował aby w drugiej części wieczoru podsumować  działalność edukacyjno-rekreacyjną prowadzoną przez Stowarzyszenie w ramach PKC Sama Rama Police.

5.JPG

Z tego tytułu  Prezes omówił skrótowo uczestnictwo rowerzystów, piechurów i kajakarzy w imprezach w 2012 r. ze szczególnym uwzględnieniem  cyklu 50 wycieczek Rowerem w Nieznane. W tej rywalizacji najlepiej wypadli; Zbyszek Zazula, Ula Zajdel, Darek Nowicki, Małgosia Najmark, Bogusia Nowicka, Grażynka Krupowies, Jurek Król, Marek Ziemniewicz, Andżelika i Michał Olszewscy. Laureatów nagrodzono statuetkami a wszystkich uczestników wycieczek dyplomami i drobnymi upominkami.

6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG

Spotkanie zakończono zaproszeniem wszystkich na kolejną imprezę Mikołaj Zwierzętom.


(wgaw)
(adalbert)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License