VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA

Już po raz siódmy, w dniu 02 grudnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Ekologicznego Łarpia w Policach. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Gaweł, który przywitał wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części wybrano Przewodniczącego Zebrania - Michała Olszewskiego a Protokólanta - Małgorzatę Najmark.

1.JPG
2.JPG

W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przemysław Biegus, który w swoim wystąpieniu bardzo pozytywnie ocenił działalność Stowarzyszenia za miniony okres sprawozdawczy.

3.JPG

Po nim sprawozdanie z pracy SE Łarpia za okres 3.12.2012 - 2.12.2013 roku przedstawił Prezes Zarządu Wiesław Gaweł. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Będąc przy głosie W. Gaweł zaprezentował projekt Planu Pracy na rok 2014, który tylko z niewielkimi uwagami również przyjęto.

4.JPG

W dyskusji zebrani przejawiali troskę o jakość i terminowość aktualnie prowadzonych prac na rzece Łarpia i Przesącińska Struga. Dyskutowano również nad przebiegiem trasy Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Mobilny bez Samochodu", którego w roku 2014 Police będą organizatorem. Zebranie zamknął Przewodniczący Michał Olszewski, a z kolei Wiesław Gaweł zaprosił wszystkich na najbliższe imprezy turystyczno-krajoznawcze.

5.JPG
6.JPG

Pliki do pobrania:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „ŁARPIA” W POLICACH ZA OKRES KADENCJI 3.12.2012 – 2.12.2013 r.

(wgaw)
(adalbert)
(bnowicka)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License