IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA

Już po raz ósmy w historii Stowarzyszenia „Łarpia” spotykamy się na Walnym Zebraniu aby ocenić i podsumować okres minionej kadencji. Tak w dniu, 9 listopada 2015 roku Prezes SE "Łarpia" otworzył Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, po czym zaproponował na Przewodniczącego Zebrania - Grażynę Krupowies, a na Protokólanta Małgosię Najmark. Zebrani jednogłośnie przyjęli obie kandydatury.

1.JPG
2.JPG

Po tej części przewodnictwo w obradach przejęła Grażyna Krupowies, która odczytała Porządek Obrad, i zebrani przyjęli również jednogłośnie. Kolejnym punktem Zebrania było wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przemysława Biegusa, który pozytywnie ocenił działalność Zarządu w kadencji 3.11.2014 - 9.11.2015 r. W dalszej części obrad Sprawozdanie Zarządu za wspomniany okres przedstawił Prezes Wiesław Gaweł, a Skarbnik - Helena Pilarska poinformowała o stanie finansów Stowarzyszenia.

3.JPG
4.JPG

Ponownie głos zabrał Prezes, który przedstawił projekt Planu Imprez na rok 2016, zaznaczając, że może on ulec niewielkim zmianom po uzgodnieniu ze współpracującymi z SE "Łarpia" innymi organizacjami zarówno polskimi jak i niemieckimi. W dalszej części Zebrania wywiązała się dyskusja, w trakcie której wyłoniono kilka wniosków i tak:
1. zaproponowano aby okazałe drzewa na Skwerze Jana Pawła II w Policach otoczyć szczególną opieką ustawiając przy nich tabliczki informacyjne oraz naprawić pobliski chodnik.
2. zwiększyć częstotliwość wysyłania monitów do ZZMiUW w sprawie oczyszczenia rzeki Łarpia.
3. wystąpić do ZZMiUW aby przy planowaniu kolejnych prac na rzece Łarpia usunąć materiał, który naniosła rzeczka Siedliczanka.
4. nawiązać współpracę z OSiR-em i KU "Bras" w sprawie wspólnego sprzątania Łarpi w trakcie imprez Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.
5. w ramach projektu unijnego zaprosić do udziału w spływie kajakowym kluby niemieckie Wanderfreunde Haffküste i "Oderhaff" i z tego tytułu zakupić 10 kamizelek ratunkowych.
6. zorganizować Rajd Rowerowy wokół granic Powiatu Polickiego.
7. zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Komendantem Zakładowej Straży Pożarnej w sprawie zagospodarowania działki po południowej stronie mostu przy ul. Dębowej.
8. zorganizować w styczniu 2016 roku 10-lecie PKC "Sama Rama" i przeznaczyć 1400 zł na ten cel.
9. wystąpić ze społeczną petycją do Marszałka Województwa w sprawie rewitalizacji rzeki Łarpia.
Po przyjęciu wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady oficjalnej części Walnego Zebrania. Po czym Stasiu Wolny zaprezentował unikalne egzemplarze polskich dzienników Kuriera, Dziennika i Głosu Szczecińskiego z XIX i XX wieku.

5.JPG

(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License