Konferencja w Wartin

Na zaproszenie Dyrektora Krajowego Urzędu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Geologii Meklemburgii-Pomorza Przedniego dra Haralda Stegemanna, pięcioosobowy zespół członków SE "Łarpia" a zarazem członków PKC "Sama Rama" gościł w dniach 3-4.12.2010 r. w zamku w Wartin nieopodal Penkun (Niemcy).

1.jpg

Zaproszenie nas związane było z odbywającą się tam konferencją pod hasłem: Naturalna różnorodność biologiczna, ochrona przyrody i gatunków, kształcenie dot. ochrony środowiska oraz turystyka naturalna w Euroregionie Pomerania.

2.JPG

W piątek, 3 grudnia udaliśmy się więc do malowniczego zamku i po skromnym lunchu zajęliśmy miejsca w przystosowanych pomieszczeniach zamkowych na cele konferencyjne. Znaleźliśmy się tam wśród blisko 70-osobowej grupy ekologów, przyrodników i krajoznawców z Polski i Niemiec a zajmujących się działalnością na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

3.JPG

4.JPG

Po powitaniu w imieniu organizatorów, przez dra Petera Neitzke i zaprezentowaniu przebiegu konferencji głos zabrał dr Harald Stegemann, który zaprezentował historię zabiegów nie tylko prawnych w zakresie ochrony przyrody na Pomorzu. Przypomniał również o opracowaniu polsko-niemieckiego-angielskiego słownika terminów z dziedziny ochrony przyrody, wspólnej mapy krajoznawczo-przyrodniczej Puszczy Wkrzańskiej i Ueckermünder Heide.

Kolejnym mówcą był dr Peter Heine ze Wspólnoty Komunalnej Pomerania, który omówił temat "Wspieranie transgranicznej współpracy (INTERREG IVa)". Przypomniał , że instytucja, którą kieruje 15 grudnia będzie obchodzić swoje XV lecie działalności. Wspomniał o zasadach pozyskiwania środków, a także zaprezentował zmiany jakie nastąpią w prawie unijnym w zakresie finansowania dużych i małych projektów (do 25 tys. Euro).

5.JPG

6.JPG

"Punkty ciężkości pracy dot. ochrony przyrody" w woj. Zachodniopomorskim omówiła Dorota Janicka przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a to samo zagadnienie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zaprezentował dr Uwe Lenschow z Krajowego Urzędu ds. Ochrony Środowiska Meklemburgii. Oboje referenci położyli szczególny nacisk na tworzenie wspólnego języka w zakresie bioróżnorodności, ochrony klimatów na obszarach chronionych "NATURA 2000".

7.JPG

8.JPG

W sposób niezwykle interesujący przedstawił temat Dirk Weichbrodt z Parku Natury Wyspy Uznam mówiąc o doświadczeniach z polsko-niemieckich projektów dot. ochrony przyrody na przykładzie uznamskiej zagrody żubra. Przypomniał, że zabiegi w tym zakresie  rozpoczęto już 1976 r. w Wolińskim Parku Narodowym w zagrodzie żubra na Wolinie, ale do konkretnej współpracy doszło dopiero 13 lat później i nie od razu były to żubry ale puchacze.

Dr Bożena Preis z Uniwersytetu Szczecińskiego, przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazała zastosowania programu Balic Greek Belt w rejonie "Doliny Miłości". Ukazujące się na ekranie zdjęcia pozwoliły uczestnikom konferencji porównać stan jaki ukazywały pocztówki sprzed II wojny światowej ze stanem z lat 90-tych i pracami wykonywanymi obecnie w kierunku odtworzenia środowiska przyrodniczo-krajobrazowego.

Kolejną mówczynią była Heike Fleming, która omówiła sprawy związane z zarządzaniem obszarami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry. W swoim wystąpieniu wskazała na procesy zmian w świadomości rolników, rybaków i osób korzystających z tego środowiska.

O sposobach korzystania z public relation we współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przyrody mówił Jakub Skorupski z Federacji Zielonych GAJA.

9.JPG

10.JPG

11.JPG

Tą część konferencji zamknęło wystąpienie dr Sabine Grube, która zaprezentowała metody kształcenia dot. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Szczególny nacisk położyła na szkolenia mobilne tzn. Przy stosowaniu platform pływających po akwenach wodnych, wycieczek rowerowych i pieszych czy zajęcia w "zielonych szkołach".

W trakcie kolacji mogliśmy osobiście poznać właściciela zamku w Wartin prof. hab. dra Charlsa Elworthy (Nowozelandczyka), pracownika Wydziału Politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie odbudowującego tę budowlę.

12.JPG

13.JPG

Część wieczorną konferencji zamknięto pokazem multimedialnym znanego fotografika-przyrodnika Kai Paulig i jego impresjami o tematyce "Różnorodność biologiczna w Euroregionie Pomerania". Ukazany świat flory i fauny wzbudzał nie tylko zainteresowanie ze względu na bioróżnorodność ale i na sposób ujęcia obrazu.

14.JPG

17.JPG

18.JPG

19.JPG

20.JPG

Drugi dzień konferencji to praca w grupach roboczych (trzy grupy po 20 osób), a związany z przeglądem przygotowanych wcześniej, potencjalnych projektów i zaprezentowanie ich aspektów.

15.JPG

Część członków "Samej Ramy" uczestniczyła w grupie zajmującej się ochroną środowiska, której moderatorem była Agnieszka Kłosowska z Federacji GAJA. Główny nacisk położono na omówienie projektu rewitalizacji rzeki Łarpia oraz projektu, który być może zostanie zrealizowany we wrześniu w Policach, ale o tym napiszemy nieco później. W drugiej grupie z moderatorem dr Ulfem Schiefelbeinem z Krajowego Urzędu ds. Środowiska, w której brała udział pozostała część naszych członków omówiono projekt "Dzieci tworzą różnorodność" prezentowany wspólnie z Natur und Leben am Stettiner Haff i Ośrodek Młodzieżowy z Plöwen przez Jürgena Bartha i jego kolegów.

21.JPG

16.JPG

Podsumowanie, obiad i zwiedzanie pałacu praktycznie zamknęły ten dwudniowy pierwszy etap konferencji. Wymieniliśmy kontakty z nowo poznanymi organizacjami, zarówno z Niemiec jak i z Polski mając na uwadze dalszy rozwój, współpracę oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska.

22.JPG

23.JPG
24.JPG

Drugi etap będzie kontynuowany w ostatni weekend stycznia w 2011 roku.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License