Wydry w wodach Łarpi
Germany.png
deutsch

O tym, że w wodach Łarpi pojawiły się bobry i wydry wiadomo już od sierpnia 2000 roku, kiedy pojawiły się tu ponownie po wielu latach nieobecności. Obecnie zauważono, że zwierzęta te nie tylko nie opuściły nowych miejsc bytowania ale ich pogłowie uległo powiększeniu.

Jesienią 2009 roku na terenach wyspy Polickie Łąki, przyległych do rzeki Łarpi doliczono się 11 sztuk bobrów. W marcu policcy wędkarze widzieli tylko dwa żeremia, w których toczyło się aktywne życie. Wskazywałoby to, że zamieszkuje je prawdopodobnie dwie pary bobrów. Zoolodzy twierdzą, że bobry, które osiągnęły już dojrzałość rozrodczą odchodzą od stada szukając nowych miejsc na zakładanie bobrowej kolonii.

Nie maleje natomiast pogłowie wydr. Ssaki te żywią się głównie rybami i wymagają bardzo czystej wody. Warunki takie wydry zapewne znalazły na rozlewiskach Łarpi i Odry w rejonie Portu Pełnomorskiego Z. Ch. „Police” SA.

z5.jpg

Wydra polująca na ryby

Cieszy fakt, że bobry i wydry po półwiecznej przerwie powróciły na „stare” miejsca bytowania i zadomowiły się na dobre, wzbogacając środowisko przyrodnicze, to które wcześniej niektórzy skazali już na zagładę.

Natomiast w zatopionym kutrze, w korycie Karpi zamieszkuje dość liczna rodzina szczurów piżmowych. Ocenia się, że przebywa tam ok. 30 sztuk tych ssaków.


Wiesław Gaweł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License